SES-kurssit   Hämeentie 6 A 11   00530 HELSINKI   040 9008634   espanja@seskurssit.com   www.seskurssit.com

SES-kurssit

¡Bienvenidos a estudiar español!

Opiskele espanjan alkeet tai harjaannuta kielitaitoasi

Suomi-Espanja Seura ry järjestää Helsingissä espanjan alkeiskursseja ja jatkokursseja tehokursseina, jotka pidetään osoitteessa Hämeentie 6 A, 5. krs. (lähellä Hakaniementoria, vinosti Hakaniemen kauppahallia vastapäätä).

Ryhmät kokoontuvat sekä syys- että kevätkausina 13 viikon aikana kerran viikossa kolmoistunniksi (3 x 45 min + 15 min tauko) kerrallaan. Oppitunteja on siis kauden aikana yhteensä 39.

Esimerkiksi työväenopistoissa ryhmät kokoontuvat tavallisesti yhden kauden aikana 10 kertaa kahdeksi tunniksi kerrallaan, jolloin tunteja on yhteensä 20. Tuntimäärä on Suomi-Espanja Seurassa näin lähes kaksinkertainen. Koska etenemisvauhti tehokursseilla on muutenkin nopeampi, voidaan sanoa, että yksi kausi (syksy tai kevät) Suomi-Espanja Seuran kursseilla vastaa noin kahden vuoden opiskelua työväenopistoissa.

Kirjallisia kotitöitä annetaan runsaasti ja niiden tekemiseen tulisi varata aikaa vähintään 1 - 2 tuntia viikossa. Kaikilla tasoilla on paljon myös suullista harjoitusta ja keskustelua.

Jos kurssipaikka jää käyttämättä eikä kurssipaikkaa peruta tai peruminen tapahtuu kurssin alkamispäivänä tai sen jälkeen, kurssimaksu peritään kokonaan.

Kurssimaksu palautetaan opiskelijalle kurssin peruuntuessa tai jos opiskelija ei voi osallistua kurssille opiston kurssiin tekemän muutoksen takia (esim. kokoontumisaikojen muuttuessa).

Mikäli kurssi lakkautetaan opiskelijamäärän jäädessä lukukauden aikana kolme kertaa alle minimimäärän (10 henkilöä), jäljellä olevaa kurssimaksuosuutta ei palauteta. Tällöin opiskelijat pyritään ohjaamaan vastaaville kursseille.

Perustasoilla 1 - 3 käytetään oppikirjaa Matti Mäkinen, Ulla Riiho, Maarit Torvinen: ¿Qué tal? 1 (Sanoma Pro), tekstikirjaa (tekstit ja sanastot) sekä harjoituskirjaa (kielioppi ja harjoitukset).

Espanjan alkeiden oppikirjan kappaletekstien aihepiirit ovat pohdittuja, mielenkiintoisia ja aikuisten elämänpiiriin sijoittuvia. Ensimmäisen osan pääpaino on Espanjassa, mutta kulttuuriosioissa (Lectura cultural) esitellään espanjankielistä maailmaa ja tapakulttuuria laajemminkin. Kussakin kappaleessa on myös oma puhekielen ilmaisuille ja sananlaskuille omistettu osionsa (Expresiones de la lengua hablada). Opittua asiaa harjoitellaan aina myös suullisilla harjoituksilla, joissa opiskelija nivoo uuden asian omaan elämäänsä (Ahora te toca a ti). Espanjan kielen vaihtelua esitellään Variantes del español -osissa.

Kirja selostaa opetettavan kielioppiaineksen selkeästi ja perusteellisesti. Lisäksi kielioppi sisältää sanastokoonteja ja -selityksiä. Espanjan alkeiden harjoitukset ovat monipuolisia: mukana on runsaasti sekä yksikielisiä että käännösharjoituksia, niin suullisia kuin kirjallisiakin. Muutaman kappaleiden välein esiintyvä Comprueba tu progreso -osio antaa opiskelijalle mahdollisuuden testata itsenäisesti taitojaan ja arvioida edistymistään.

Perustasolla 4 - 6 käytetään oppikirjaa Matti Mäkinen, Ulla Riiho, Maarit Torvinen: ¿Qué tal? 2 (Sanoma Pro), tekstikirjaa (tekstit ja sanastot) sekä harjoituskirjaa (kielioppi ja harjoitukset).

¿Qué tal? 2 -kirjan ensimmäiset kolme kappaletta keskittyvät kertaamaan espanjan alkeista tuttuja rakenteita. Temaattisesti painopiste siirtyy Espanjasta vahvemmin Latinalaisen Amerikan puolelle, osittain kappaleteksteissä, mutta erityisesti Latinalaista Amerikkaa käsittelevissä kulttuuriteksteissä (Al otro lado del charco). Kirjasarjan toinen osa noudattaa ensimmäisestä tuttua rakennetta: kussakin kappaleessa on varsinaisen kappaletekstin lisäksi kulttuuriteksti (Lectura cultural tai Al otro lado del charco), puhekielen ilmaisuille ja sananlaskuille omistettu osio (Expresiones de la lengua hablada) sekä opitun suullistamiseen ohjaava Ahora te toca a ti -tehtävä. Espanjan kielen sanastovaihtelua esitellään Variantes del español -osissa.

Kirja selostaa opetettavan kielioppiaineksen selkeästi ja perusteellisesti. Lisäksi kielioppi sisältää sanastokoonteja ja -selityksiä. Harjoitukset ovat monipuolisia: mukana on runsaasti sekä yksikielisiä että käännösharjoituksia, niin suullisia kuin kirjallisiakin. Muutaman kappaleiden välein esiintyvä Comprueba tu progreso -osio antaa opiskelijalle mahdollisuuden testata itsenäisesti taitojaan ja arvioida edistymistään.
Kirjan ensimmäiset kolme kappaletta keskittyvät ensimmäisestä osasta tuttujen rakenteiden kertaamiseen.

Kirjat on tarkoitettu nimenomaan espanjan tehokursseille ja niiden tärkeimpiä piirteitä ovat:

 • Materiaali on tarkoitettu motivoituneille aikuisopiskelijoille.
 • Etenemisvauhti on ripeä.
 • Kielioppi esitetään systemaattisina kokonaisuuksina.
 • Opiskelijan tukena ovat ns. kielioppimonisteet, joissa kaikki keskeinen kielioppi- ja sanastoaines on selitetty selkeästi.
 • Tekstien kieli on jokapäiväistä käyttökieltä.
 • Tehokkaita kirjallisia harjoituksia on paljon.
 • Kaikkiin kappaleisiin liittyy myös runsaasti suullisia harjoituksia.
 • Myös Amerikassa puhutun espanjan piirteitä otetaan esille, onhan Amerikan mantereella yli 300 miljoonaa espanjaa äidinkielenään puhuvaa (Espanjassa lähes 40 miljoonaa).

Muut oppikirjat jatkotasoilla:

Tarkista ohjelmasta, mitä oppikirjaa ko. tasolla käytetään.

 • Matti Mäkinen: Contigo - 600 espanjan verbiä (Sanoma Pro)
 • Matti Mäkinen: Claro, lyhyt espanjan kielioppi (Sanoma Pro)
 • Matti Mäkinen - Maarit Torvinen: Claro - harjoitukset (Sanoma Pro)
   

Espanjan tehokurssien kurssimaksuista

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Lasku lähetetään sähköpostitse (ellei toisin ole sovittu) ilmoittautumisen perusteella.

Kurssimaksut

Kurssimaksu on ilmoitettu kurssiohjelman yhteydessä. Oppikirjat eivät sisälly kurssimaksuun. Kurssi myydään koko kurssina (oppituntimäärä ja hinta ilmoitettu kurssiohjelmassa). Kurssin järjestäjä ei ole vastuullinen eikä velvollinen korvaamaan asiakkaan poissaoloja. Useimmilla tasoilla on rinnakkaisryhmiä ja asiakas voi korvata puuttuvat oppitunnit käymällä myös muiden tasojen ryhmissä.

Maksujen palautus

Kurssimaksu voidaan palauttaa ainoastaan, mikäli kurssi, jolle opiskelija on ilmoittautunut, on täynnä, kurssi joudutaan peruuttamaan (esim. vähintään 10 opiskelijaa) tai opiskelija on maksanut vahingossa liikaa.

REKISTERISELOSTE

Kieltenopetus MC LIN LTD OY/ SES-KIELIKURSSIT opiskelijakisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
    Kieltenopetus McLin Ltd oy / SES-KURSSIT
    Hämeentie 6 A 11 00530 Helsinki
    Puhelin 040-900 8634

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
    Veijo Ahonen
    040 900 8634
    espanja@seskurssit

3. Rekisterin nimi
    Ses-kielikurssit opiskelijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
    Rekisteri opiskelijoista: opiskelijoista, joiden tietojen tallentaminen on tarpeellista yrityksen toiminnalle.

5. Rekisterin tietosisältö
    Opiskelijat:
    nimi
    osoite
    kotipaikka
    puhelinnumero (jos ilmoitettu)
    sähköpostiosoite (jos ilmoitettu)
    laskutustiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet
    Ilmoittautumiskaavake
    http://www.seskurssit.com/yhteystiedot
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
    Tietoja ei luovuteta, ei myöskään suoramarkkinointirekistereihin.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
    Jäsentiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa ja niihin pääsee vain rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö, henkilökohtaisen  käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

¡Bienvenidos a estudiar español!

Tervetuloa opiskelemaan espanjaa!