Touko-kesäkuu ja elokuu sekä syyskuun alun kertauskurssit

 

 

Taso 1

 

Tason 1 ryhmä on alkeisryhmä. Koska etenemisvauhti on ripeä, kurssi sopii myös kertaukseksi niille, jotka ovat hiukan lukeneet espanjaa. Oppimateriaali jaetaan tunnilla ja se kuuluu kurssin hintaan. Mm. kellonajat, päivämäärät, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesens, olla-verbit ja adjektiivien taivutus. Oppitunteja yhteensä 36, hinta 325 euroa (sis. alv. 24%).

 

Touko-kesäkuu: KT 1, ma ja ke klo 17.30 - 20.00, opettaja Maarit Torvinen; 15.5. - 21.6.2023

Elokuu:               KE 1A, ma ja ke klo 17.30 - 20.00, opettaja Maarit Torvinen; 26.7. - 4.9.2023

Elokuu:               KE 1B, ti ja to klo 10.00 - 12.30, opettaja Elina Stén; 25.7. - 31.8.2023

 

Taso 2

 

Tason 2 ryhmä on jatkoa ensinmäisen kauden alkeisryhmille. Ryhmät sopivat myös esimerkiksi 1-2 vuotta työväenopistoissa opiskelleille. Oppikirja Mäkinen, Riiho, Torvinen: ¿Qué tal? 1 (kpl 8−12); mm. preesenssin epäsäännölliset verbit, perfekti, refleksiiviverbit, objektipronominit, indefiniittipronominit, runsaasti uutta sanastoa. Oppintunteja yhteensä 36, hinta 325 euroa (sis. alv. 24%).

 

Elokuu:               KE 2, ma ja ke klo 17.30 - 20.00, opettaja Elina Stén; 24.7. - 30.8.2023

 

Taso 3

 

Tason 3 ryhmä. Ryhmät sopivat myös esimerkiksi noin 2 vuotta työväenopistoissa opiskelleille. Oppikirja Mäkinen, Riiho, Torvinen: ¿Qué tal? 1 (kpl 13−17); mm. objektipronominit, verbien preteriti, imperfekti, runsaasti uutta sanastoa. Oppitunteja yhteensä 36, hinta 325 euroa (sis. alv. 24%).

 

Touko-kesäkuu: KT 3, ma ja ke klo 17.30 - 20.00, opettaja Elina Stén; 15.5. - 21.6.2023

 

¡Vamos a hablar!

 

Suullisen kielitaidon aktivointikurssi: sopii SES-kursseilla vähintään 5 kautta opiskelleille tai muualla vastaavat tiedot hankkineille. Aktivoivia suullisia harjoituksia, keskustelua, sanaston laajennusta. Lyhyitä tekstejä, sanastoa, videoita ym. Materiaalia kotona etukäteen tutustumista varten. Ei kirjallisia kotitehtäviä. Ryhmään otetaan enintään 8 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppitunteja yhteensä 15, hinta 195 euroa.

 

Touko-kesäkuu: KT5A, ti 17.30 - 20.00, opettaja Maarit Torvinen; 16.5. - 13.6.2023

Touko-kesäkuu: KT5B, ke 10.30 - 13.00, opettaja Maarit Torvinen; 17.5. - 14.6.2023

 

¡Sorpresa, sorpresa!

 

Tunti alkaa aina keskusteluosiolla, jälkimmäinen osio voi olla mitä tahansa Espanjan kieleen ja kulttuuriin liittyvää: Yllätys, yllätys! Sopii vähintään 8 kautta SES:n kursseilla opiskelleille tai muualla vastaavat tiedot hankkineille.

 

Touko-kesäkuu: KT6, ti 10.30 - 13.00, opettajana Maarit Torvinen; 16.5. - 13.6.2023; oppitunteja yhteensä 15, hinta 195 euroa.

Touko-kesäkuu: KT7, to 17.15 – 18.45, opettajana Maarit Torvinen; 11.5. - 15.6.2023 (ei tuntia helatorstaina), ETÄRYHMÄ. Oppitunteja yhteensä 10, hinta 130 euroa

 

Español para viajeros / Espanjaa matkailijoille

 

Kurssilla harjoitellaan tavallisia matkailijalle vastaantulevia tilanteita, laajennetaan sanavarastoa ja tehdään keskusteluharjoituksia matkailuun liittyvistä teemoista. Opettajan oma materiaali. Sopii vähintään 3 kautta SES:n kursseilla opiskelleille tai muualla vastaavat tiedot hankkineille. Oppintunteja yhteensä 15, hinta 195 euroa.

 

Elokuu: KE5, ti 17.30 - 20.00, opettaja Maarit Torvinen; 1.8. - 29.8.2023

 

Jatkotasojen kertaus- ja ylläpitokurssi

 

Kieliopin kertausta opisleijoiden toiveiden mukaisesti, sanastoja ja rakenteita. Sopii kevätkaudella 2023 tasolla 8 tai ylemmillä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppitunteja yhteensä 15, hinta 195 euroa.

 

Toukokuu: K12A, ti 17.30 - 20.00, opettaja Matti Mäkinen; 2.5. - 30.5.2023 ETÄRYHMÄ

Toukokuu: K12B, ke 14.30 - 17.00, opettaja Matti Mäkinen; 3.5. - 31.5.2023

Toukokuu: K12C, ke 17.30 - 20.00, opettaja Matti Mäkinen; 3.5. - 31.5.2023

 

Syyskuun alun kertauskurssit

  • Syyyskuussa järjestetään lähiopetuksena kaksi kahden päivän kertauskurssia, mukana runsaasti sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia. 8 oppituntia, 90 € (sis. alv. 24%). Voit osallistua myös molemmille kurssille yhteishintaan 150 € (yhteensä 16 oppituntia). Tervetuloa mukaan kertaamaan! Ilmoittautumiset ja tiedustelut: www.seskurssit.com tai 040-900 8634

  • R1 ma 4.9. ja ke 6.9. klo 17.15–20.30 Menneiden aikamuotojen tehoremontti! Harjoitellaan erityisesti imperfektin ja preteritin käyttöeroja. Opettaja Matti Mäkinen.

  • R2 ti 5.9. ja to 7.9. klo 17.15 - 20.30 Subjunktiivin tehokertaus. Käsitellään systemaattisesti subjunktiivin käyttö. Mukana kaikki subjunktiivin aikamuodot (preesens, perfekti, imperfekti ja pluskvamperfekti). Opettaja Matti Mäkinen.

 

¡Bienvenidos a estudiar a estudiar español!

Tervetuloa opiskelemaan espanjaa!

 

Muutokset ovat mahdollisia, kaikki oikeudet pidätetään.

 

Ilmoittaudu
Puhelin-ikoni

Järjestämme espanjan kielen tehokkaat kertauskurssit Helsingissä.

Kysy lisää!